Bell Schedules

ICHS Bell Schedules 
Regular Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Warning Bell 7:55 AM
Homeroom 8:00 AM 8:06 AM 6 min
Block A 8:10 AM 9:30 AM 80 min
Block B 9:35 AM 10:55 AM 80 min
LUNCH 10:55 AM 11:30 AM 35 min
Block C 11:35 AM 12:55 PM 80 min
Block D 1:00 PM 2:20 PM 80 min
Morning Activity Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Warning Bell 7:55 AM
Homeroom 8:00 AM 8:06 AM 6 min
Block A 8:10 AM 9:10 AM 60 min
ACTIVITY 9:15 AM 10:30 AM 75 min
Block B 10:35 AM 11:35 AM 60 min
LUNCH 11:35 AM 12:10 PM 35 min
Block C 12:15 PM 1:15 PM 60 min
Block D 1:20 PM 2:20 PM 60 min
Club Activity Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Warning Bell 7:55 AM
Homeroom 8:00 AM 8:06 AM 6 min
Block A 8:10 AM 9:10 AM 60 min
Block B 9:15 AM 10:15 AM 60 min
Block C 10:20 AM 11:20 AM 60 min
LUNCH 11:20 AM 11:55 AM 35 min
ACTIVITY 12:00 PM 1:15 PM 75 min
Block D 1:20 PM 2:20 PM 60 min
Half Day Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Warning Bell 7:55 AM
Homeroom 8:00 AM 8:08 AM 8 min
Block A 8:12 AM 9:06 AM 54 min
Block B 9:10 AM 10:04 AM 54 min
Block C 10:08 AM 11:02 AM 54 min
Block D 11:06 AM 12:00 PM 54 min
12:30 Dismissal Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Warning Bell 7:55 AM
Homeroom 8:00 AM 8:06 AM 6 min
Block A 8:10 AM 9:00 AM 50 min
Block B 9:05 AM 9:55 AM 50 min
ACTIVITY 9:55 AM 10:40 AM 45 min
Block C 10:45 AM 11:35 AM 50 min
Block D 11:40 AM 12:30 PM 50 min
Afternoon Activity Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Warning Bell 7:55 AM
Homeroom 8:00 AM 8:06 AM 6 min
Block A 8:10 AM 9:10 AM 60 min
Block B 9:15 AM 10:15 AM 60 min
Block C 10:20 AM 11:20 AM 60 min
LUNCH 11:20 AM 11:55 AM 35 min
Block D 12:00 PM 1:00 PM 60 min
ACTIVITY 1:05 PM 2:20 PM 75 min
Exam Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Warning Bell 7:55 AM
Homeroom 8:00 AM 8:10 AM 10 min
First Exam 8:15 AM 9:45 AM 90 min
Break 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Warning Bell 9:55 AM
Second Exam 10:00 AM 11:30 AM 90 min
Shortened Midday Activity
Description / Section Start Time End Time Length
Warning Bell 7:55 AM
Homeroom 8:00 AM 8:06 AM 6 min
Block A 8:10 AM 9:18 AM 68 min
Block B 9:23 AM 10:31 AM 68 min
ACTIVITY 10:36 AM 11:21 AM 45 min
Lunch 11:21 AM 11:54 AM 33 min
Block C 11:59 AM 1:07 PM 68 min
Block D 1:12 PM 2:20 PM 68 min
Time For Us Tuesday Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Warning Bell 7:55 AM
Homeroom 8:00 AM 8:06 AM 6 min
Block A 8:10 AM 9:20 AM 70 min
Block B 9:25 AM 10:35 AM 70 min
Block C 10:40 AM 11:50 AM 70 min
Lunch 11:50 AM 12:25 PM 35 min
Advisory Period 12:30 PM 1:05 PM 35 min
Block D 1:10 PM 2:20 PM 70 min
Delayed Opening Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Warning Bell 9:55 AM
Hoomroom 10:00 AM 10:06 AM 6 min
Block A 10:10 AM 11:01 AM 51 min
Block B 11:05 AM 11:56 AM 51 min
LUNCH 11:56 AM 12:30 PM 34 min
Block C 12:34 PM 1:25 PM 51 min
Block D 1:29 PM 2:20 PM 51 min